Dětské centrum – zdravotnické zařízení

Testimonial
„Našim záměrem bylo vytvořit jasně strukturované, přehledné a obsahově plné stránky vypovídající o činnosti zařízení. Spolupráce s autorem nového webu byla velmi dobrá, navrhl základní strukturu, obsah webu a podle nezávislého pohledu Uživatele. Na základě pozitivní zkušenosti jsme uzavřeli servisní smlouvu týkající se správy webu, doplňování a úpravy webového obsahu. Dosavadní spolupráce, kvalita i doba řešení požadavků zcela odpovídá potřebám naší organizace.“
MUDr. Jana Tytlová
Ředitelka