Hafun – sports club for children

„Lukáš nejen že umí web vytvořit z programátorského hlediska, ale dává do tvorby také marketingový pohled, umí se vcítit do potřeb zákazníka a i daného segmentu, pro který je web tvořen. Jeho rady nám hodně napomohli v psaní textů. Dodržení termínu bylo vzorné, spolupráce bezchybná.“

Lucie Kufová